WistUdata | Gemeente Utrecht

% dat meestal op een vrije dag naar recreatiegebied(en) gaat

Aantal respondenten dat meestal op snipper-/vakantiedagen in recreatiegebied(en) recreëert, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Wanneer doet u dit meestal? - op snipper-/vakantiedagen Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.