WistUdata | Gemeente Utrecht

% dat meestal op een doordeweekse dag naar recreatiegebied(en) gaat

Aantal respondenten dat meestal op een doordeweekse dag in recreatiegebied(en) recreëert, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Wanneer doet u dit meestal? - op een doordeweekse dag Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.