WistUdata | Gemeente Utrecht

% dat meestal lopend naar recreatiegebied(en) gaat

Aantal respondenten dat meestal lopend naar recreatiegebied(en) gaat, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Hoe gaat u er meestal heen? - lopend Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.