WistUdata | Gemeente Utrecht

% dat tijdens buitenrecreatie gaat varen/vissen/zwemmen

Aantal respondenten dat in recreatiegebied(en) recreeert op het water, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Welke activiteiten onderneemt u dan meestal? - recreatie op het water (varen/vissen/zwemmen) Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.