WistUdata | Gemeente Utrecht

% dat tijdens buitenrecreatie gaat skeeleren/skaten

Aantal respondenten dat in recreatiegebied(en) skeelert, skatet, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Welke activiteiten onderneemt u dan meestal? - skeeleren/skaten Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.