WistUdata | Gemeente Utrecht

% dat 1 keer per maand of meer actief sport

Aantal respondenten dat aangeeft één keer per maand of meer actief te sporten, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Hoe vaak heeft u gesport in de afgelopen 12 maanden? Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.