WistUdata | Gemeente Utrecht

% actieve sporters 65 plus

Aantal respondenten van 65 jaar en ouder dat aangeeft één keer per maand of meer actief te sporten, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Hoe vaak heeft u gesport in de afgelopen 12 maanden? Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.