WistUdata | Gemeente Utrecht

% voelt zich wel eens onveilig in eigen buurt

Aantal respondenten dat zich wel eens onveilg voelt in de buurt, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Voelt u zich wel eens onveilig in uw eigen buurt? (ja) Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.