WistUdata | Gemeente Utrecht

% voelt zich vaak onveilig in eigen buurt

Aantal respondenten dat aangeeft zich vaak onveilig te voelen in de eigen buurt, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Voelt u zich vaak, soms of zelden onveilig in uw eigen buurt? Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.