WistUdata | Gemeente Utrecht

% jeugdproblematiek

Aantal respondenten dat aangeeft de overlast van de jeugd als probleem in de buurt te zien dat moet worden opgelost, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Welke problemen moeten worden opgelost in uw buurt? (open antwoord vraag) - jeugdproblematiek en de aanpak ervan Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.