WistUdata | Gemeente Utrecht

% gemeente treedt onvoldoende op tegen stankoverlast van bedrijven

Aantal respondenten dat vindt dat de gemeente onvoldoende optreedt tegen stankoverlast van bedrijven, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Heeft u het idee dat in uw buurt de gemeente voldoende optreedt tegen...? - stankoverlast van bedrijven Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.