WistUdata | Gemeente Utrecht

woninginbraken per 1000 woningen

Dit cijfer is inclusief pogingen tot inbraak.