WistUdata | Gemeente Utrecht

woninginbraken

Dit cijfer is inclusief pogingen tot inbraak.