WistUdata | Gemeente Utrecht

% dat iets voor de veiligheid in de buurt wil doen:nee

Aantal respondenten dat iets voor de veiligheid in de buurt wil doen, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Welke van de volgende activiteiten doet u of zou u willen doen voor uw buurt? iets voor de veiligheid, zoals buurtpreventie of Burgernet -nee, dat wil ik niet doen Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.