WistUdata | Gemeente Utrecht

% dat wil helpen op school, bij een buurthuis of sportvereniging: wil ik doen

Aantal respondenten dat wil helpen op school, bij een buurthuis of sportvereniging, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Welke van de volgende activiteiten doet u of zou u willen doen voor uw buurt? helpen op school, bij een buurthuis of een sportvereniging -ja, dat wil ik doen Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.