WistUdata | Gemeente Utrecht

% dat het groen in de buurt wil onderhouden:nee

Aantal respondenten dat het groen in de buurt wil onderhouden, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Welke van de volgende activiteiten doet u of zou u willen doen voor uw buurt? onderhouden van groen, zoals snoeien of schoffelen in perkjes of park -nee, dat wil ik niet doen Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.