WistUdata | Gemeente Utrecht

% dat een feest of activiteit voor buurtbewoners wil organiseren: wil ik doen

Aantal respondenten dat een feest of activiteit voor buurtbewoners wil organiseren, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Welke van de volgende activiteiten doet u of zou u willen doen voor uw buurt? organiseren van een buurtfeest of andere activiteit waarbij buurtbewoners elkaar ontmoeten -ja, dat wil ik doen Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.