WistUdata | Gemeente Utrecht

% dat een bijeenkomst over energiebesparing wil organiseren in de buurt: wil ik doen

Aantal respondenten dat een bijeenkomst of activiteit over energiebesparing wil organiseren in de buurt, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Welke van de volgende activiteiten doet u of zou u willen doen voor uw buurt? organiseren van een bijeenkomst of activiteit over energiebesparing -ja, dat wil ik doen Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.