WistUdata | Gemeente Utrecht

% dat vrijwilligerswerk doet voor een zorgorganisatie

Aantal respondenten dat vrijwiligerswerk doet voor een zorgorganisatie (zoals ziekenhuis, verpleeghuis, hospice), per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Voor welke organisatie doet u vrijwilligerswerk? - zorgorganisatie (zoals ziekenhuis, verpleeghuis, hospice) Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.