WistUdata | Gemeente Utrecht

% dat maandelijks vrijwilligerswerk doet

Aantal respondenten dat maandelijks vrijwilligerswerk doet, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Hoe vaak doet u gemiddeld vrijwilligerswerk? - maandelijks Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.