WistUdata | Gemeente Utrecht

% dat vrijwilligerswerk doet voor vakbond, werknemers- of werkgeversorganisatie

Aantal respondenten dat vrijwiligerswerk doet voor vakbond, werknemers- of werkgeversorganisatie, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Voor welke organisatie doet u vrijwilligerswerk? - vakbond, werknemers- of werkgeversorganisatie Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.