WistUdata | Gemeente Utrecht

% dat vrijwilligerswerk doet voor school, crèche of peuterspeelzaal

Aantal respondenten dat vrijwiligerswerk doet voor school, crèche of peuterspeelzaal, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Voor welke organisatie doet u vrijwilligerswerk? - school, crèche of peuterspeelzaal Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.