WistUdata | Gemeente Utrecht

% dat vrijwilligerswerk doet voor een vereniging voor mensen met migratieachtergrond

Aantal respondenten dat vrijwiligerswerk doet een vereniging die zich richt op mensen met een migratieachtergrond, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Voor welke organisatie doet u vrijwilligerswerk? - vereniging die zich richt op mensen met een migratieachtergrond Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.