WistUdata | Gemeente Utrecht

% dat vrijwilligerswerk doet voor godsdienstige of levensbeschouwelijke organisatie

Aantal respondenten dat vrijwiligerswerk doet voor godsdienstige of levensbeschouwelijke organisatie, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Voor welke organisatie doet u vrijwilligerswerk? - godsdienstige of levensbeschouwelijke organisatie Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.