WistUdata | Gemeente Utrecht

% dat vrijwilligerswerk doet voor andere vereniging(en), organisatie(s)

Aantal respondenten dat vrijwiligerswerk doet voor andere vereniging(en), organisatie(s), per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Voor welke organisatie doet u vrijwilligerswerk? - andere vereniging(en), organisatie(s) Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.