WistUdata | Gemeente Utrecht

rapportcijfer persoonlijk welbevinden

Gemiddeld rapportcijfer voor het persoonlijk welbevinden. Persoonlijk welbevinden is een indicator gebaseerd op twee stellingen: - ik ben tevreden met mijn leven - ik ben gelukkig Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.