WistUdata | Gemeente Utrecht

score zelforganiserend vermogen

Gemiddelde score voor het zelforganiserend vermogen. Persoonlijk welbevinden is een indicator gebaseerd op drie stellingen: Bent u iemand die... - zelf hulp regelt en organiseert als dat nodig is - vrienden, familie of kennissen om hulp vraagt als dat nodig is - zich weet te redden in moeilijke tijden Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.