WistUdata | Gemeente Utrecht

score veerkracht

Gemiddelde score voor veerkracht. Veerkracht is een indicator gebaseerd op twee stellingen: - weer doorgaat als het even tegen heeft gezeten - opziet tegen veranderingen - snel van slag raakt als iets tegenzit of onduidelijk is Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.