WistUdata | Gemeente Utrecht

% dat vanwege gezondheidsproblemen hulp in de huishouding heeft alleen van vrijwilliger(s)

Aantal mensen dat vanwege gezondheidsproblemen hulp in de huishouding heeft alleen van vrijwilligers (geen betaalde hulp), per 100 respondenten Antwoord op de vraag: Ontvang je vanwege gezondheidsproblemen hulp bij de volgende zaken? - hulp in de huishouding (boodschappen, schoonmaken): minstens 1 van onderstaande en geen betaalde hulp - van partner, kinderen of andere familie -van vrienden, buurtbewoners -van een vrijwilliger(-sorganisatie) Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.