WistUdata | Gemeente Utrecht

% dat vanwege gezondheidsproblemen hulp bij begeleiding/vervoer heeft alleen van vrijwilliger(s)

Aantal mensen dat vanwege gezondheidsproblemen hulp bij begeleiding/vervoer heeft alleen van vrijwilligers (geen betaalde hulp), per 100 respondenten Antwoord op de vraag: Ontvang je vanwege gezondheidsproblemen hulp bij de volgende zaken? - hulp bij begeleiding en/of vervoer (zoals bezoek aan arts, kapper) : minstens 1 van onderstaande en geen betaalde hulp - van partner, kinderen of andere familie -van vrienden, buurtbewoners -van een vrijwilliger(-sorganisatie) Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.