WistUdata | Gemeente Utrecht

% maakt nooit gebruik van internet

Aantal respondenten dat nooit gebruik maakt van internet, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Hoe vaak maakt u gebruik van internet? - nooit Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.