WistUdata | Gemeente Utrecht

% dat niet tijd vrij wil maken om beter te leren omgaan met internet

Aantal mensen dat (zeer) oneens is met de uitspraak ik wil graag tijd vrij maken om beter te leren omgaan met internet, per 100 respondenten Antwoord op de uitspraak: ik wil graag tijd vrijmaken om beter te leren omgaan met internet - (zeer) oneens Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.