WistUdata | Gemeente Utrecht

rapportcijfer maatschappelijk welbevinden

Gemiddeld rapportcijfer voor het maatschappelijk welbevinden. Hieronder wordt verstaan de mate waarin mensen zich geaccepteerd en op hun plek voelen in de maatschappij. Maatschappelijk welbevinden is een indicator gebaseerd op vier stellingen: - mensen zoals ik hebben het slecht in Nederland - de samenleving accepteert me niet echt - in deze samenleving ben ik niet belangrijk - mensen zoals ik voelen zich in Nederland achtergesteld Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.