WistUdata | Gemeente Utrecht

% (zeer) eens,over het algemeen zijn de mensen wel te vertrouwen

Aantal respondenten dat aangeeft dat over het algemeen de meeste mensen wel te vertrouwen zijn per 100 respondenten. Antwoord op de uitspraak: Over het algemeen zijn de meeste mensen wel te vertrouwen ((zeer) eens) Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.