WistUdata | Gemeente Utrecht

% (zeer) eens, je kan niet voorzichtig genoeg zijn in de omgang met anderen

Aantal respondenten dat aangeeft dat je niet voorzichtig genoeg kan zijn in de omgang met anderen per 100 respondenten. Antwoord op de uitspraak: Je kan niet voorzichtig genoeg zijn in de omgang met anderen ((zeer) eens) Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.