WistUdata | Gemeente Utrecht

rapportcijfer sociale cohesie

Het rapportcijfer voor de sociale cohesie (sociale samenhang) is een indicator op basis van vijf stellingen: - de mensen in deze buurt kennen elkaar niet zo goed - de mensen in deze buurt gaan op een prettige manier met elkaar om - ik woon in een gezellige buurt - de mensen in deze buurt gaan veel met elkaar om - ik voel me prettig bij de mensen die in deze buurt wonen Dit gegeven is gebaseerd op een enquête. Voor meer informatie over het gebruik van enquêtegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquête Utrecht, zie achtergrondinformatie.