WistUdata | Gemeente Utrecht

% dat sociale contacten heeft

Aantal respondenten dat sociale contacten heeft, per 100 respondenten. Deze variabele is gebaseerd op de volgende uitspraken: - er zijn mensen met wie ik goed kan praten - ik voel me van andere mensen geïsoleerd - er zijn mensen bij wie ik terecht kan - er zijn mensen die me echt begrijpen - ik maak deel uit van een groep vrienden - mijn sociale contacten zijn oppervlakkig En wordt berekend volgens de methodiek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.