WistUdata | Gemeente Utrecht

% (zeer) eens, de mensen in deze buurt gaan veel met elkaar om

Aantal respondenten dat aangeeft dat de mensen in deze buurt veel met elkaar om gaan per 100 respondenten. Antwoord op de uitspraak: De mensen in deze buurt gaan veel met elkaar om (% (zeer) eens) Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.