WistUdata | Gemeente Utrecht

% (zeer) eens, ik voel me prettig bij de mensen die in deze buurt wonen

Aantal respondenten dat aangeeft ik voel me prettig bij de mensen die in deze buurt wonen per 100 respondenten. Antwoord op de uitspraak: Ik voel me prettig bij de mensen die in deze buurt wonen (% (zeer) eens) Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.