WistUdata | Gemeente Utrecht

% (zeer) eens,de mensen in deze buurt kennen elkaar niet zo goed

Aantal respondenten dat aangeeft dat de mensen in deze buurt elkaar niet zo goed kennen per 100 respondenten. Antwoord op de uitspraak: De mensen in deze buurt kennen elkaar niet zo goed ((zeer) eens) Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.