WistUdata | Gemeente Utrecht

% (zeer) eens, ik woon in een gezellige buurt

Aantal respondenten dat aangeeft ik woon in een gezellige buurt per 100 respondenten. Antwoord op de uitspraak: Ik woon in een gezellige buurt (% (zeer) eens) Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.