WistUdata | Gemeente Utrecht

% dat zich bij de sportclub gediscrimineerd voelt

Aantal respondenten dat zich bij de sportclub gediscrimineerd voelt, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Waar voelde u zich gediscrimineerd? - sportclub Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.