WistUdata | Gemeente Utrecht

% dat zich gediscrimineerd voelt in het afgelopen jaar

Aantal respondenten dat aangeeft zich gediscrimineerd te hebben gevoeld in het afgelopen jaar, per 100 van alle respondenten. Antwoord op de vraag: Heeft u zich de afgelopen 12 maanden gediscrimineerd gevoeld? (ja) Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.