WistUdata | Gemeente Utrecht

% dat zich vanwege hun huidskleur, etniciteit of afkomst gediscrimineerd voelt

Aantal respondenten dat zich vanwege hun huidskleur, etniciteit of afkomst gediscrimineerd voelt, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Waarom voelde u zich gediscrimineerd? - vanwege mijn huidskleur, etniciteit of afkomst Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.