WistUdata | Gemeente Utrecht

% dat zich vanwege hun handicap gediscrimineerd voelt

Aantal respondenten dat zich vanwege hun handicap gediscrimineerd voelt, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Waarom voelde u zich gediscrimineerd? - vanwege mijn handicap Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.