WistUdata | Gemeente Utrecht

% positief over de toekomst van Utrecht

Aantal respondenten dat aangeeft dat het in deze tijd niet moeilijk is om hoopvol te zijn over de toekomst van Utrecht per 100 respondenten. Antwoord op de uitspraak: In deze tijd is het moeilijk om hoopvol te zijn over de toekomst van Utrecht ((zeer) oneens) Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.