WistUdata | Gemeente Utrecht

% positief over de toekomst van de buurt

Aantal respondenten dat aangeeft dat het in deze tijd niet moeilijk is om hoopvol te zijn over de toekomst van de buurt per 100 respondenten. Antwoord op de uitspraak: In deze tijd is het moeilijk om hoopvol te zijn over de toekomst van de buurt ((zeer) oneens) Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.