WistUdata | Gemeente Utrecht

% tevreden over bibliotheken in de stad

Aantal respondenten dat (zeer) tevreden is over het aanbod van bibliotheken in de stad Utrecht, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Hoe tevreden bent u over het aanbod van bibliotheken in de stad Utrecht? - het aanbod van bibliotheken Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.