WistUdata | Gemeente Utrecht

% jongeren van 17 t/m 22 jaar met een startkwalificatie of schoolinschrijving

Het percentage jongeren van 17 t/m 22 jaar met een startkwalificatie of schoolinschrijving. Een startkwalificatie is een diploma op havo-, vwo-, of mbo-2 niveau. Voor jongeren van 16 tot 18 jaar geldt kwalificatieplicht: zij moeten tot hun 18e verjaardag onderwijs volgen als zij geen startkwalificatie hebben. De peildatum is 1 oktober van het betreffende jaar.