WistUdata | Gemeente Utrecht

% doorstroom naar HAVO/VWO

Het percentage leerlingen dat na de basisschool doorstroomt naar HAVO of VWO. De peildatum is 1 oktober van het betreffende jaar.